Custom Bg

Tisztelt Vendégeink, kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat a kulturált sportolási
lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be.
Az edzőtermet csak az Inside Park Kft. weboldalán (www.insidepark.hu) történő előzetes
bejelentkezés után és az általunk megbízott edző jelenlétében használhatják.
A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve –
használhatja.

Az edzőterem használóinak kötelessége:
– betartani a jelen szabályzatban foglaltakat
– megőrizni a terem rendjét és tisztaságát
– elfogadni az edző utasításait

Az edzőterem használata:
– minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát, amennyiben
rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul jelezni kell az edzőnek
– a teremben csak sportfelszerelésben, váltócipőben szabad tartózkodni, illetve edzeni
– a higiéniai okok miatt fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törülköző használata
kötelező
– az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók
– a szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz
– a súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos
– a használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére

Felelősség:
– a terem berendezéseit mindenki csak saját felelősségére használhatja
– a teremben történő balesetekért az Inside Park vezetősége felelősséget nem vállal
– a felszerelésekben keletkező károkért annak okozója felel és az okozott kárt köteles megtéríteni

TILOS a teremben:
– szennyezett utcai cipőben edzeni
– rögzítetlen tárcsás súllyal dolgozni
– a felszereléseken pihenni
– alkoholos állapotban tartózkodni
– dohányozni
– enni, inni, hangoskodni
– a teremből eszközöket kivinni

Felelősségtudat:
– a többi vendéget semmilyen módon nem zavarom
– betegen nem látogatom az edzőtermet és egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben
gátló vagy másra veszélyes betegségem nincsen

A fentieket tudomásul veszem és elfogadom.